گروه های تخصصی کافه سلامت
میکرونیدلینگ

آیا میکرونیدلینگ واقعاً مؤثر است؟

آیا میکرونیدلینگ واقعا در رشد مو موثر است؟ روش های مختلفی برای مقابله با ریزش مو با استفاده از روش های معمول – مانند ماینوکسیدیل و فیناستراید – و حتی…